Rotari klub Niš - Konstantin Veliki

THE FUTURE OF ROTARY IS IN YOUR HANDS

Skip Repetitive Navigational Links

Član kluba? Logujte se da bi pristupili internim sadržajima.

 

Novosti

Ako niste znali...
Redovno prisustvovanje sastancima je neophodno za snažan i aktivan Rotari klub. Insistiranje na prisustvovanju datira još od 1922. godine kada je Rotari Internešnal objavio svetsko takmičenje u prisustvovanju sastancima i time motivisao hiljade Rotarijanaca da postignu 100% prisustvo na sastancima. Mnogi Rotarijanci ponosni su na činjenicu da godinama održavaju 100% prisustvo prisustvovanjem sastancima u svojim klubovima ili nadoknađivanjem sastanaka u drugim klubovima. Iako je po Pravilniku dovoljno 60% prisustvo na sastancima, ustaljen je običaj da je 100% prisustvo poželjno. Rotari insistira na redovnom prisustvovanju sastancima pošto svaki član predstavlja svoju profesiju ili zanimanje, tako da odsustvo bilo kog člana lišava klub jedne profesije i, naravno, jedne ličnosti.

« Predhodni članak

18. sastanak kluba - druzenje

5. novembar 2015

Vecerasnji sastanak posvecen je druzenju i rezimiranju utisaka sa proslavljene devete godisnjice kluba.

« Predhodni članak